Vagttelefon 7012 4412

Forside / Styr på klimaet / Strategi for klimaindsats

Strategi for klimaindsats

I februar 2015 fik Frederikshavn lånetilsagn på 18,4 millioner kroner fra Indenrigsministeriet. Disse penge skal bruges på klimasikring.

Den 20/04-15 besluttede teknisk udvalg, at der i Frederikshavn Kommune arbejdes med klimasikring i et 50 års perspektiv.  Indenfor denne tidsramme arbejder kommunen med en havvandsstigning på 0,5 meter, en grundvandsstigning på 0,5 meter, flere og hyppigere regnhændelser.

Søren Vestergaard er chefkonsulent og koordinerer indsaten i kommunen. Der arbejdes sideløbende med tiltag indenfor forhøjet grundvandsstand, kystbeskyttelse, beskyttelse af havnearealer og sikring mod oversvømelse fra vandløb. Vandløbene er inddelt i vandløbsoplande og arbejdet koordineres efter nedenstående prioriterede rækkefølge.

  1. Elling Å
  2. Bangsbo Å
  3. Rugholm Å
  4. Nordlige vandløb i Frederikshavn Kommune
  5. Sæby Å
  6. Sydlige vandløb i Frederikshavn Kommune
  7. Voer Å 
  8. Kragskov Å
  9. Nors Å/Knasborg Å